Diakowska-KohutE. (2012). Polski Atlas Etnograficzny — wyzwania wobec współczesności. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 241-253. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9071