Grzegorz GerlichM. (2012). Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, 12, 113-137. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9073