Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Aktywność kulturalna i postawy twórcze społeczności lokalnych pogranicza. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1 jan. 2003.