Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1 jan. 2006.