GórnyA. Trzymając telewizyjnego pilota czy ściskając kierownicę roweru? Sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego n.p. Katowic. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, v. 10, p. 207-221, 20 fev. 2010.