Bukowska-FloreńskaI. Śląsk jako region pograniczny. Specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcze. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, v. 11, p. 89-103, 20 dez. 2011.