KurczM. Północnosudańskie wsie nad Nilem u progu przemian. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, v. 11, p. 257-281, 20 dez. 2011.