CzerwiƄskaK. Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w perspektywie dyskursu antropologicznego. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, v. 12, p. 218-228, 20 fev. 2012.