KoštialováK.; DarulováJ. Kultúrne dedičstvo — v politike, praxi a vzdelávaní (na príklade Slovenska). Studia Etnologiczne i Antropologiczne, v. 12, p. 229-2470, 20 fev. 2012.