Grzegorz GerlichM. Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, v. 12, p. 113-137, 20 fev. 2012.