Studia Etnonogiczne i AntropologiczneRedakcja. 2003. Aktywność Kulturalna I Postawy Twórcze Społeczności Lokalnych Pogranicza. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, styczeń. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1930.