Studia Etnonogiczne i AntropologiczneRedakcja. 2006. Problemy Ekologii Kulturowej I Społecznej W Przestrzeni Miejskiej I Podmiejskiej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne, styczeń. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1932.