Bukowska-FloreńskaIrena. 2011. „Śląsk Jako Region Pograniczny. Specyfika Warunków życia Ludności I Ich Znaczenie Kulturotwórcz”e. Studia Etnologiczne I Antropologiczne 11 (grudzień), 89-103. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9028.