CzerwiƄska, Kinga. 2012. Konwencja O Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO W Perspektywie Dyskursu Antropologicznego. Studia Etnologiczne I Antropologiczne 12 (luty), 218-28. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9069.