Grzegorz GerlichMarian. 2012. Oswajanie Wsi Dolnośląskiej Po II Wojnie światowej Przez Ludność Polską Z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Studia Etnologiczne I Antropologiczne 12 (luty), 113-37. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9073.