Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (1999) Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna, Studia Etnologiczne i Antropologiczne. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1925 (Udostępniono: 12sierpień2020).