Studia Etnonogiczne i AntropologiczneR. (2006) Problemy ekologii kulturowej i społecznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, Studia Etnologiczne i Antropologiczne. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/1932 (Udostępniono: 12sierpień2020).