GórnyA. (2010) „Trzymając telewizyjnego pilota czy ściskając kierownicę roweru? Sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego n.p. Katowi”c, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 10, s. 207-221. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9009 (Udostępniono: 25czerwiec2021).