SajkiewiczV. (2010) „Legnica - teatr miasta, teatr miejsc”a, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 10, s. 374-385. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9023 (Udostępniono: 25czerwiec2021).