Bukowska-FloreńskaI. (2011) „Śląsk jako region pograniczny. Specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcz”e, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 11, s. 89-103. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9028 (Udostępniono: 12sierpień2020).