GerlichM. G. (2011) „Wokół problematyki zbiorowych wyobrażeń o przeszłości. Kilka refrleksji w związku z badaniami śląskiej ludności rodzime”j, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 11, s. 104-115. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9029 (Udostępniono: 12sierpień2020).