SzalbotM. (2011) Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 11, s. 141-152. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9032 (Udostępniono: 15sierpień2020).