MarcolK. (2011) Interetniczność w folklorze dzieci na pograniczu polsko-czeskim, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 11, s. 153-170. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9033 (Udostępniono: 12maj2021).