KajfoszJ. (2011) Zabawka jako tekst kultury, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 11, s. 198-208. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9036 (Udostępniono: 15sierpień2020).