KurczM. (2011) Północnosudańskie wsie nad Nilem u progu przemian, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 11, s. 257-281. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9041 (Udostępniono: 12sierpień2020).