BełkotA. (2012) Problem wartościowania dziedzictwa kulturowego a jego funkcjonalne uwarunkowania w ujęciu kulturoznawczym, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 12, s. 32-43. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9054 (Udostępniono: 15sierpień2020).