KoštialováK. i DarulováJ. (2012) „Kultúrne dedičstvo — v politike, praxi a vzdelávaní (na príklade Slovenska”), Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 12, s. 229-2470. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9070 (Udostępniono: 15sierpień2020).