Grzegorz GerlichM. (2012) Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 12, s. 113-137. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9073 (Udostępniono: 15sierpień2020).