[1]
SEiAR., Informacje dla autorów, SEIA, t. 21, nr 1, s. 1-14, grudz. 2021.