[1]
GórnyA., „Trzymając telewizyjnego pilota czy ściskając kierownicę roweru? Sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego n.p. Katowi”c, SEIA, t. 10, s. 207-221, luty 2010.