[1]
CzerwińskaK., „"Ładne to miasto jest!" Prolegomena do badań nad estetyką miast”a, SEIA, t. 10, s. 363-373, luty 2010.