[1]
Bukowska-FloreńskaI., „Śląsk jako region pograniczny. Specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcz”e, SEIA, t. 11, s. 89-103, grudz. 2011.