[1]
GerlichM. G., „Wokół problematyki zbiorowych wyobrażeń o przeszłości. Kilka refrleksji w związku z badaniami śląskiej ludności rodzime”j, SEIA, t. 11, s. 104-115, grudz. 2011.