[1]
OdojG., „Małe miasto jako przedmiot badań etnologicznych w Polsce. Stan i perspektyw”y, SEIA, t. 11, s. 116-131, grudz. 2011.