[1]
BłahutG. i AutorowskiA., „Przestrzeń semiotyczna miasta. Problemy i propozycje badawcz”e, SEIA, t. 11, s. 132-140, grudz. 2011.