[1]
SzalbotM., Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy, SEIA, t. 11, s. 141-152, grudz. 2011.