[1]
MarcolK., Interetniczność w folklorze dzieci na pograniczu polsko-czeskim, SEIA, t. 11, s. 153-170, grudz. 2011.