[1]
CzerwiƄskaK., Problematyka sztuki ludowej w etnologii pogranicza, SEIA, t. 11, s. 171-184, grudz. 2011.