[1]
KajfoszJ., Zabawka jako tekst kultury, SEIA, t. 11, s. 198-208, grudz. 2011.