[1]
DróżdżA., Współdziałanie społeczne podczas obrzędu weselnego w Polsce — rodzaje pomocy i kierunki zmian, SEIA, t. 11, s. 220-230, grudz. 2011.