[1]
PieńczakA., Żywotność praktyk magicznych na przykładzie sposobów ochrony dzieci przed urokiem (przygotowano z materiałów «Polskiego Atlasu Etnograficznego»), SEIA, t. 11, s. 231-243, grudz. 2011.