[1]
BełkotA., Problem wartościowania dziedzictwa kulturowego a jego funkcjonalne uwarunkowania w ujęciu kulturoznawczym, SEIA, t. 12, s. 32-43, luty 2012.