[1]
OdojG., „Dziedzictwo kulturowe jako kluczowe pojęcie edukacji regionalnej. Rozważania terminologiczn”e, SEIA, t. 12, s. 44-55, luty 2012.