[1]
RauszerM., Interpasywny i ideologiczny wymiar polityki dziedzictwa kulturowego, SEIA, t. 12, s. 56-66, luty 2012.