[1]
PaprockiR., Eksploracja dziedzictwa kulturowego w aspekcie rynkowych zastosowań kodów kulturowych, SEIA, t. 12, s. 67-77, luty 2012.