[1]
MaleszkaM., „Nostalgia bez pamięci. Spojrzenie na przestrzeń kulturową Warmii i Mazu”r, SEIA, t. 12, s. 94-112, luty 2012.