[1]
HoffmannB., Turystyka etniczna a doświadczanie kulturowej inności, SEIA, t. 12, s. 153-166, luty 2012.