[1]
GładkowskaE., Sztuka — potrzebna czy niepotrzebna pamięć miejsca?, SEIA, t. 12, s. 207-217, luty 2012.