[1]
CzerwiƄskaK., Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w perspektywie dyskursu antropologicznego, SEIA, t. 12, s. 218-228, luty 2012.