[1]
Diakowska-KohutE., Polski Atlas Etnograficzny — wyzwania wobec współczesności, SEIA, t. 12, s. 241-253, luty 2012.